صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

اولین همایش ملی یافته های نوین روان شناسی تربیتی و چالش های پیش رو با بهره گیری از شاخص ترین اساتید و چهره های ماندگار  روان شناسی تربیتی قصد  دارد جهت کیفیت بخشی و دانش افزایی به مطالعات این حوزه، رویداد علمی پیش رو را برگزار نماید. از این رو از جمله اهداف همایش حاضر عبارتند از ایجاد  بستری مناسب برای گرد هم آیی ، دانش فزایی و تعامل علمی اساتید،  دانشجویان ،صاحب نظران و پژوهشگران  جهت دسترسی به آخرین یافته های پژوهشی در حوزه  روان شناسی تربیتی و کاووش چالش های پیش رو  و زمینه سازی جهت  مشارکت دانشجویان پژوهشگران و علاقه مندان این حوزه و  برگزاری کارگاههای متناسب با نیاز های روز دانشجویان رشته روان شناسی می باشد. امید است که با مشارکت همه علاقه مندان شاهد رویدادی کیفی و پرثمر باشیم.