اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه 17: داوری همتا و کنترل سرقت علمی

با توجه به التزام همایش به نشر یافته های علمی و معتبر در زمینه روانشناسی تربیتی و محورهای ویژه همایش،تمامی مقالات دریافتی توسط دبیرخانه همایش وارد فرایند داوری همتا(Perr review9 خواهند شد. از سوی دیگری کنترل مقالات از بعد رعایت امانت داری علمی یا سرقت علمی(Plagiarism ) صورت خواهد گرفت. بدیهی است مسئولیت صحت علمی مقالات و رعایت اخلاق علمی و پژوهشی بر عهده نویسندگان مقالات خواهد بود.


ادامه مطلب1396/08/10

اطلاعیه 16: چاپ مقالات در مجله علمی پژوهشی " پژوهش در نظام های آموزشی"

پیرو توافق بعمل آمده دبیر اجرایی و رئیس همایش با مدیر مسئول و سردبیرمجله علمی پژوهشی " پژوهش در نظام های آموزشی" مقالات برگزیده همایش در این مجله چاپ خواهند شد.


ادامه مطلب1396/07/30

اطلاعیه 15: ایجاد امکان داوری سریع و ارائه گواهی موقت زودهنگام

توجه پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی را به اطلاعیه ذیل جلب می نماید:


ادامه مطلب1396/05/15

اطلاعیه 14: بررسی وضعیت مقالات در پنل کاربری

پژوهشگران محترم در خصوص پیگیری وضعیت مقالات ارسالی خود به نکات ذیل توجه فرمایند:


ادامه مطلب1396/05/14

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر